top of page

Biti malen među velikima: o minijaturnim posudama s Ljubljanskog barja i šire

To Be Small among the Big Ones: About Miniature Vessels from Ljubljansko Barje and Beyond

crta-02-01.png

-Alenka Tomaž- SLO

Univerza na Primorskem

alenka.tomaz@fhs.upr.si

Muzej vučedolske kulture

Vučedol Culture Museum

/

8. prosinca 2022.

December 8th 2022

12:30-12:50

Minijature su intrigantni predmeti koji potiču na razmišljanje. Suprotno od golemih, one odmah zaokupe našu pozornost. Zbog njihove male veličine na njih reagiramo potpuno drukčije nego na predmete „normalne“ veličine. U arheološkom zapisu minijature su prisutne od ranoga neolitika nadalje i pojavljuju se u različitim oblicima, kao minijaturni prikazi ljudi i životinja, minijaturne posude, namještaj itd. Ipak u studijama o minijaturnim i malim predmetima europske prapovijesti naglasak je uglavnom na figuricama, dok s druge strane minijaturna lončarija kao skupina keramičke materijalne kulture rijetko zaslužuje posebnu pažnju s interpretativne točke gledišta.


Za vrijeme Karl Dežmanovih iskopavanja sojeničkih naselja kod Iga na prostoru Ljubljanskog barja 1875. g., uz poznatu kolekciju bogato ukrašene keramike, pronađen je veliki set od preko 50 minijaturnih keramičkih posuda, koje su objavili Korošec & Korošec 1969. Ova zbirka intrigantna je zbog svoje veličine, raznovrsnosti oblika i primijenjenih ukrasa. Tijekom ove prezentacije, istražit će se mogućnost njihove reinterpretacije uzimajući u obzir njihov oblik i ukras, dodajući neke nove aspekte vezane uz odluke majstora lončara pri njihovoj izradi i proizvodnji.

Miniatures are thought-provoking and intriguing objects. In contrast to the gigantic, they capture our attention all at once. Due to their small size, we react to them in a completely different way than to objects that are of “normal” size. In the archaeological record, miniatures are present from the early Neolithic onwards and appear in various forms, as miniature representations of people and animals, as miniature vessels, as miniature furniture, etc. Yet within European prehistory the emphasis in miniature and small-sized items studies has been concentrated generally on figurines, miniature pottery as a group of ceramic material culture on the other hand rarely received special attention from an interpretive point of view.


During the excavations of pile dwelling sites near Ig by Karl Dežman in the Ljubljana marsh area in 1875, a rather large set of more than 50 miniature ceramic vessels was discovered alongside the famous collection of richly ornamented ceramics, published by Korošec & Korošec in 1969. This assemblage is thought-provoking because of its size, the design variety and applied ornamentation. In this presentation, we are exploring possibilities of their reinterpretation regarding their shape and decoration, adding some novel aspects of their production and manufacturing choices, made by the potters who created them.

bottom of page