top of page

Gdje umjetnost susreće znanost: računalna 3D rekonstrukcija lica žene s ranobrončanodobnog lokaliteta Vučedol-Kukuruzište Streim (Vučedol,Hrvatska)

Where Art Meets Science: Computorized 3D Facial Reconstruction of the Early Bronze Age Woman from Site Vučedol-Kukuruzište Streim (Vučedol, Croatia)

crta-02-01.png

-Irena Ćirić- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Ured za forenzične znanosti

irena.ciric5@gmail.com

-Tomislav Staroveški- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje

tomislav.staroveski@fsb.hr

-Zdravka Hincak Daris- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Ured za forenzične znanosti

zhincak@ffzg.hr

-Zdravka Hincak Daris- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Ured za forenzične znanosti

zhincak@ffzg.hr

Gradski muzej Vukovar

Vukovar Municipal Museum

/

9. prosinca 2022.

December 9th 2022

10:45-11:05

Rekonstrukcija lica postala je važno područje antropologije, koje se neprestano razvija. Teorijsko ishodište i brojne morfološke te morfometrijske metode prethode računalnoj rekonstrukciji mekih tkiva lica. Svrha prikazanog istraživanja je izraditi rekonstrukciju mekih tkiva lica te stvoriti približan izgled osobe za vrijeme njezina života, na primjeru lubanje 23 - žene iz kolektivne grobnice 6, s ranobrončanog lokaliteta Vučedol-Kukuruzište Streim. Istraživanje prikazuje primjenjivost uređaja za digitalizaciju i slobodnih softvera za 3D modeliranje u kontekstu forenzične antropologije. Neprestani razvoj tehnologije omogućuje uključivanje novih izvora i uređaja u praksu forenzične antropologije. Zahvaljujući beskontaktnim skenerima moguće je prikupiti i obrađivati podatke o željenim predmetima bez njihova oštećenja. Postupak rekonstrukcije započeo je identifikacijom skeletnih ostataka s naglaskom na kraniofacijalnu antropometriju. Potom su opisani dijelovi lubanje te antropometrijske točke koje su glavni izvor podataka potrebnih za daljnje provođenje rekonstrukcije. Postupak se nastavlja procesom 3D skeniranja te 3D modeliranja. Analiziraju se dostupni programi za računalnu rekonstrukciju lica te se na temelju dobivenih rezultata navode prednosti i nedostatci računalnih metoda 3D rekonstrukcije lica.

Facial reconstruction has become an essential and constantly advancing part of anthropology. Theoretical basis and many morphological and morphometric methods precede computer-based soft tissue reconstruction. The purpose of the presented research is to create a reconstruction of the soft tissues of the face in order to create an approximate appearance of a person during her lifetime, using the example of skull 23 - a woman from the collective tomb 6 of the Early Bronze Age site of Vučedol-Cornfield Streim. The research shows the applicability of digitizing devices and free software for 3D modelling in forensic anthropology. Constant technological development enables new sources and devices in the praxis of forensic anthropology. Thanks to non-contact scanners, it is possible to gather and process information about objects without causing any damage. The reconstruction begins with identifying the skeletal remains focusing on craniofacial anthropometry. Description of the parts of the skull and the anthropometric points, which are the primary source of information needed for further reconstruction, are given. The process continues with a 3D scan and 3D modelling. Further, the research analyses the available software for computer facial reconstruction and discusses the benefits and weaknesses of computer methods for 3D facial reconstructions.


bottom of page