top of page

Suživot kultura na kraju bakrenog doba u istočnoj Hrvatskoj

Coexistence of Cultures at the End of the Copper Age in Eastern Croatia

crta-02-01.png

-Jacqueline Balen- CRO

Arheološki muzej u Zagrebu

jbalen@amz.hr

-Ina Miloglav- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

imilogla@ffzg.hr

Muzej vučedolske kulture

Vučedol Culture Museum

/

8. prosinca 2022.

December 8th 2022

13:30-13:50

Razdoblje kasnoga bakrenog doba u istočnoj Hrvatskoj obilježile su badenska, kostolačka te vučedolska kultura. Iako je tradicionalno i općeprihvaćeno mišljenje da su se sve tri kulture sukcesivno razvijale „jedna za drugom“, recentnija arheološka istraživanja ukazuju na moguće dugotrajnije, čak i istovremeno trajanje.


Na temelju prikupljenih podataka s arheoloških istraživanja provedenih u posljednjih nekoliko godina na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, koja uključuju 14C datume i analizu materijala, autori će prikazati cjelovitiju sliku razdoblja kasnoga bakrenog doba.

The period of the Late Copper Age in eastern Croatia was marked by the Baden, Kostolac and Vučedol cultures. Although it is a traditional and generally accepted opinion that all three cultures developed successively "one after the other", more recent archaeological research indicates a possible longer, even simultaneous duration.


On the basis of collected data from archaeological research conducted in the last few years in the area of eastern Slavonia, Baranja and western Syrmia, which include 14C dates and material analysis, the authors will present a more complete picture of the Late Copper Age period.

bottom of page