top of page

Naseobinski pokazatelji vinkovačkog područja tijekom kasnoga neolitika i ranoga eneolitka (sopotska kultura)

Settlement Characteristics of the Vinkovci Area during the Late Neolithic and Early Eneolithic (Sopot Culture)

crta-02-01.png

-Maja Krznarić Škrivanko- CRO

Gradski muzej Vinkovci

maja@muzejvk.hr

Muzej vučedolske kulture

Vučedol Culture Museum

/

8. prosinca 2022.

December 8th 2022

10:55-11:15

Kasnoneolitička zajednica sopotske kulture nastavlja svoj tradicionalni život i tijekom ranoga eneolitika na području vinkovačkog kraja, što se najviše očituje u materijalnoj i duhovnoj ostavštini. Na temelju podataka prikupljenih arheološkim istraživanjima u posljednjih dvadesetak godina dat će se cjelovita topografska slika jednoga geografskog područja u određenom vremenskom razdoblju, u kojemu nositelji sopotske kulture dočekuju novopridošlo stanovništvo.

The Late Neolithic community of Sopot culture continues its traditional life during the Early Eneolithic in the Vinkovci region, which can be observed in both material culture and religious customs. Based on the data collected by archaeological research during the last twenty years, a complete topography of Vinkovci area in a period when the bearers of Sopot culture welcome the new population will be presented.

bottom of page