top of page

Pirotehnologija kasnoga neolitika u istočnoj Hrvatskoj

Firing Technologies of the Late Neolithic in Eastern Croatia

crta-02-01.png

-Marcel Burić- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

mburic@ffzg.hr

Muzej vučedolske kulture

Vučedol Culture Museum

/

8. prosinca 2022.

December 8th 2022

11:15-11:35

Razdoblje kasnoga neolitika u jugoistočnoj Europi ključni je vremenski okvir tijekom kojega se pojavljuju razvijene metode i tehnologije metalne produkcije. Kulturni, tehnološki i ritualni napredak ulazi u novu fazu u kojoj će uskoro metalurgija imati glavnu ulogu u gospodarstvu i životu. „Kroćenje“ vatre i eksperimentiranje rudama može se podijeliti u dvije etape: ranu i razvijenu. Rana, koja uključuje novu arhitekturu peći, njihovu pojavu unutar kuća itd., pokazuje preokret u instalacijama za vatru te u njihovoj praktičnoj uporabi (priprema hrane i grijanje), koji će u konačnici dovesti do najranijih razvojnih faza metalurgije.


Rad će predstaviti peć, nedavno otkrivenu na kasnoneolitičkom telu Bapska (istočna Hrvatska). Njezina arhitektura i konstrukcijska obilježja bit će promotrena s namjerom da se ustanovi njezina moguća uporaba.

The Late Neolithic Period of Southeast Europe is a crucial timeframe during which the development of methods and technologies of metallurgical production took place. Cultural, technological and ritual advancement of societies entered in a new phase in which metallurgy very soon came to play a fundamental role in economy and life. “Taming” the fire and experimenting with raw ores may be divided into two pyrotechnological levels: early and developed. The early, which integrates a new architecture of ovens, their appearance inside the houses etc., demonstrates a shift in the role of fire installations and their purpose for practical use (food preparing and heating), which consequently, led to the earliest stages of metallurgy.


The paper presents one of such ovens discovered recently at the Late Neolithic tell Bapska (Eastern Croatia). Its architecture and construction features will be observed with the aim of suggesting possible uses of that particular Bapska installation.

bottom of page