top of page

Okrugli stol: Mali ulomci - širi kontekst: uvid u arheološki materijal s Kukuruzišta Streim

Round table: Small Fragments - The Bigger Picture: Insight into the ArchaeologicalMaterial from Cornfield Streim

crta-02-01.png

-Mirna Šuljug- CRO

Muzej vučedolske kulture

mirna.suljug@vucedol.hr

Muzej vučedolske kulture

Vučedol Culture Museum

/

8. prosinca 2022.

December 8th 2022

15:30-16:00

Radionica se temelji na izlaganju izabranih nalaza iz posljednjih sustavnih arheoloških istraživanja lokaliteta Vučedol – Kukuruzište Streim 2012.-2022. U istraživanjima su pronađeni brojni koštani, bakreni, kameni i keramički nalazi različite tipologije, mnogi od njih jedinstveni svojim oblikom i dekoracijom, a funkcija jednog dijela nalaza još uvijek je nepoznanica. Cilj radionice nije samo izložiti nalaze, već potaknuti diskusiju, komunikaciju i moguće buduće suradnje znanstvenika koji su stručnjaci za različite lokalitete te također pokušati odgonetnuti svrhu dosad nepoznatih nalaza.

The workshop is based on a display of chosen finds from the latest systematic research of the Vučedol site – Cornfield Streim 2012-2022. Numerous bone, cooper, stone and pottery finds of various types were found, many of them unique in its form and decoration and some of yet unknown function. The aim of the workshop is not only to display the finds, but to stimulate discussion, communication and possible future collaborations of scientists that are experts on various sites and also to attempt interpret the finds of unknown usage.

bottom of page