top of page

Od muzeja do muzeja

From Museum to Museum

crta-02-01.png

-Ružica Marić- CRO

Gradski muzej Vukovar

rmaric@muzej-vukovar.hr

Gradski muzej Vukovar

Vukovar Municipal Museum

/

9. prosinca 2022.

December 9th 2022

09:00-09:30

Želja za prezentiranjem važnosti arheoloških nalaza Vučedola potaknula je Gradski muzej Vukovar kao nositelja arheoloških istraživanja i projekta Vlade RH „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok–Vukovar–Vučedol“, u povezivanju čitavog niza suradničkih institucija i pojedinaca u zajedničkoj viziji kreiranja novoga muzeja na eponimnom lokalitetu. Izlaganje donosi pregled rada arheologa i muzealaca kroz izložbene i druge projekte u procesu stvaranja muzeja koji od izdvojene muzejske zbirke postaje nacionalnim arheološkim muzejom.

The desire to present the importance of the Vučedol site and its archaeological findings motivated Vukovar Municipal Museum as the bearer of archaeological research and the Government project of the Republic of Croatia “Research, restoration and revitalization of the cultural heritage Ilok - Vukovar – Vučedol “, in connecting a whole series of collaborating institutions and individuals in the common vision of creating a new museum on the eponymous site. The presentation provides an overview of the work of archaeologists and museum staff through exhibitions and other projects in the whole process, from the separate archaeological collection to the national museum.

bottom of page