top of page

Vučedol na kraju i na početku / Posljednja diskusija

Vučedol at the End and at the Beginning / Final discussion

crta-02-01.png

-Tihomila Težak-Gregl- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

ttgregl@ffzg.hr

Gradski muzej Vukovar

Vukovar Municipal Museum

/

9. prosinca 2022.

December 9th 2022

13:00-13:30

Zašto ova inverzija? Vučedolska kultura u svim svojim aspektima, naseobinskim, gospodarskim, društvenim, kulturološkim i religijskim doseže vrhunac jednoga prapovijesnog razdoblja, skladno objedinjujući najbolje stečevine i tradicije neolitičkih zajednica s novim tehnologijama, metodama i znanjima prikupljanim uspostavljanjem komunikacijskih mreža sa susjednim, ali i udaljenijim zajednicama. Šireći se u kasnim fazama svojega postojanja na golemo područje postupno gubi kritičnu masu i homogenost te nestaje s europske scene. Ali kao što je ona podržavala i prilagođavala prethodne tradicionalne aspekte života, tako je ranobrončanodobnim zajednicama u nasljeđe predala neka od svojih najboljih postignuća da ih nastavljaju i usavršavaju. Stoga možemo zaključiti da s vučedolskom kulturom završava era kamenih doba (ipak je eneolitik, kako mu ime kaže, kameno-bakreno doba), a počinju nova, metalna doba.

Why this inversion? Vučedol culture in all its aspects (settling, economy, society, culture, religion) has reached the top of a prehistoric period harmoniously uniting the best acquirements and traditions of Neolithic communities with new technologies, methods and knowledge gained through the communication networks with neighbouring communities as well as those more remote. Due to its broad expansion during the late phase of its existence it gradually lost its critical mass and homogeneity and disappeared. But as the Vučedol culture accepted and adopted previous traditional aspects of life, so it delivered some of its best achievements to the Early Bronze Age communities to carry them on and to improve them. Thus, we can conclude that with Vučedol culture ends the era of Stone Ages and begin new Metal Ages.

bottom of page