top of page

O ljudskim ostatcima iz ranobrončanodobne Grobnice 6 s lokaliteta Vučedol-Kukuruzište Streim (Vučedol, Hrvatska)

On the Human Remains from the Early Bronze Age Grave 6 from the Site Vučedol-Cornfield Streim (Vučedol, Croatia)

crta-02-01.png

-Zdravka Hincak Daris- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Ured za forenzične znanosti

zhincak@ffzg.hr

-Ana Mikulka- CRO

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Uprava za zatočene i nestale

Ana.Mikulka@branitelji.hr

-Ivana Bačić- CRO

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”

Ivana.bacic@mup.hr

-Ivana Bačić- CRO

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”

Ivana.bacic@mup.hr

Gradski muzej Vukovar

Vukovar Municipal Museum

/

9. prosinca 2022.

December 9th 2022

10:10-10:30

Tijekom terenskog istraživanja lokaliteta Kukuruzište Streim-Vučedol, u jesen 2021. godine, otkrivena je grobnica 6, kolektivni grob s ljudskim ostatcima, koja je prije nekoliko mjeseci istražena do kraja. Antropološko istraživanje upotpunilo je spoznaje o životu stanovnika vučedolske kulture, o kojima smo dosad saznavali na temelju malog broja otkrivenih grobova i nakon osamdeset godina arheoloških iskapanja. Od pojedinačnih do kolektivnih pogrebnih praksi, preko klasične antropološke analize spola i doživljene starosti, do korištenja forenzičkih metoda, otkriveni su jedinstveni detalji. Posebna pozornost posvećena je znakovima mišićno-koštanog stresa, mogućim uvjetima i načinu života, njegovu ritmu i poteškoćama te patološkim promjenama, koje su ostavile traga na ostacima kostiju. Pratimo asimptotu života i smrti skupine stanovnika Vučedola.

During the field research of the archaeological site Vučedol-Cornfield Streim, in the fall of 2021, a collective grave of tomb 6 with human remains was discovered, which was thoroughly explored a few months ago. Anthropological research completed the knowledge about the life of the inhabitants of the Vučedol culture, which we have learned about so far, based on the small number of discovered graves and after eighty years of archaeological excavations. From single to multiple grave funerary practices, through classical anthropological analysis of sex and age at death to usage of different forensic methods, unique details were revealed. Special attention has been given to musculoskeletal stress markers, possible conditions and a manner of life, its rhythm and difficulties, and pathological changes which all left their traces on bone remains. We have been following the asymptote of life and death of the group of Vučedol inhabitants.

bottom of page